Drömmen om Österbotten

Samfundets 100-årshistorik ”Drömmen om Österbotten” är skriven av Svenolof Karlsson. Harry Schaumans jämnåriga släkting sköt…

Hygien, arv och svenskhet

Naturvetenskapliga rön, politisk turbulens och en svenskhetsideologi i förändring utgör delar av den omgivning som…

BS 2: Bottniska trästäder

Det är mycket mera som förenar än åtskiljer bottniska trästäder från varandra. Denna antologi samlar…