Svensk-Österbottniska Samfundet

Understöd

Ansökningstiden är i 1-31.3 och 1-30.9.

Läs mera om våra understöd här

Om oss

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. arbetar för att främja vetenskap och kultur på svenska i Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Aktuellt

Samfundets ambassadörer

Varje år stöder SÖS genom ekonomiska bidrag österbottniska forskare, studerande, konstnärer, författare, musiker, föreningsmänniskor och kulturarbetare. På så vis vill vi främja kultur och vetenskap i Österbotten samtidigt som vi ger människor möjlighet att följa sina passioner och drömmar.

​Vi har bett några av våra bidragstagare genom åren att berätta om sig själva och på vilket sätt vi på SÖS har kunnat stöda deras verksamhet.

Senaste publikationer

SÖS Talks

För att visa på den mångfald av forskning SÖS har stött genom åren bad vi fem österbottniska forskare att i tio minuter på ett populärvetenskapligt sätt förklara sin forskning. Klicka på deras namn för att ta del av deras SÖS-talks med start från januari 2020.