Publikationer

Svensk-Österbottniska Samfundets publikationer är fördelade på tre serier, Arkiv för svenska Österbotten, Österbottnisk Årsbok samt Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet. Då det visat sig svårt att kontinuerligt få fram lämpliga texter avstod Samfundet från årsbokskonceptet 2002. För enkelhetens skull finns efter 2002 endast en löpande skriftserie: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet (ISSN 0473-8063).

​Äldre skrifter kan köpas direkt från Svensk-Österbottniska Samfundet per e-post: info@samfundet.fi, per tel. 044-051 9751 eller per post: Rådhusgatan 17 a 13, 65100 VASA. Nyare skrifter kan köpas från t.ex. Boklund eller Adlibris. 

En del av våra böcker i serien Bottniska Studier kan läsas gratis som e-bok.  Länken till den elektroniska boken hittar du under respektive titel. Dessa böcker kan även köpas i tryckt form enligt ovan.

Här hittar du alla våra publikationer.