Donationer

För att förverkliga sitt syfte, att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet i svenska Österbotten, tar Svensk-Österbottniska Samfundet gärna emot DONATIONER och TESTAMENTEN.

​Närmare information ger samfundets preses Mårten Björkgren  (marten.bjorkgren@abo.fi) eller skattmästare Kenneth Högholm (kenneth.hogholm@hanken.fi).