OM SAMFUNDET

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., vars hemort är Vasa, grundades 1920 för att främja svensk kultur och särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Svensk-Österbottniska Samfundets grundare, konsul Harry Schauman, bildade år 1928 en stiftelse i syfte att stödja samfundet. Förutom det bidrag Harry Schaumans Stiftelse årligen ställer till samfundets förfogande delar samfundet ut medel ur egna eller förvaltade fonder.

Samfundets styrelse 2023:

Mårten Björkgren, preses
Maria Österåker, vicepreses
Kenneth Högholm, skattmästare
Sofie Furu, sekreterare

Bodil Haagensen
Ingela Bodbacka-Rak
Marcus Norrgård
Vincent Westberg
Marina Lindell

Maria Hofman-Bergholm, stipendiesekreterare

Harry – mannen bakom Samfundet

Inför vårt 100-årsjubileum gav vi Håkan Omars uppdraget att skriva en monolog om Harry Schauman, samfundets grundare. 

Tanken var att Håkan skulle entra scenen i egenskap av Harry och låta oss följa med på en resa 100 år tillbaka i tiden. Nu blev det inte så. Covid-19 satte käppar i hjulet för såväl fest som framträdande. Men monologen hade vi och resultatet ser du här.