Sös Talks

För att visa på den mångfald av forskning SÖS har stött genom åren bad vi fem österbottniska forskare att i tio minuter på ett populärvetenskapligt sätt förklara sin forskning. Klicka på deras namn för att ta del av en trailer av deras SÖS-talks. Föredraget i sin helhet hittar du om du klickar på länken under bilden. Våra SÖS-talks spelades in med start från januari 2020.

För att del av Backholms hela föredrag klickar du här.
För att titta på Furus hela föredrag klickar du här.
För att titta på Stolpes hela föredrag klickar du här
För att titta på Ehrnström-Fuentes hela föredrag klickar du här
För att klicka på Forsmans hela föredrag klickar du här