BS:6 Egna vägar och andras

En antologi där läsarna inbjuds att beträda vägar av olika slag. I den första avdelningen bjuds på inblickar i några skribenters egna bildningsvägar. Hur tas egentligen riktningen i våra vägval ut -är det planenligt eller bara slumpen?

I den andra avdelningen ställs andras vägar i centrum: den svenska rotesoldaten i Nykarleby, Amerikaemigranter, resenärer i Arjeplogtrakten under 1800-talet och säljägare på Kvarken på 1940-talet. Vägarna och ödena är brokiga precis som livet självt.

Medverkar gör bokens redaktörer Lars-Erik Edlund, Christer Laurén och Marianne Nordman, samt Daniel Andersson, Ulla Laurén, Ulf Lindström, Anita Malmqvist, Henrik Nikula, Åke Sandström, Mariann Skog-Södersved och Margareta Södergård.

Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 79
Bottniska Studier nr 6
ISBN 978-952-69130-7-0

Boken kan köpas eller beställas från Boklund.