Drömmen om Österbotten

Samfundets 100-årshistorik ”Drömmen om Österbotten” är skriven av Svenolof Karlsson.

Harry Schaumans jämnåriga släkting sköt Bobrikoff, hans klasskamrat sköt Soisalon-Soininen. Själv agerade Harry som aktivist med fredliga medel, grundade både Vasa simsällskap, Vasa IFK och Svensk-Österbottniska Samfundet, alla nu verksamma i sitt andra sekel.

Harrys dröm var ett landskap Österbotten, där man kunde leva och verka på svenska och odla vetenskap och kultur. Drömmen tog gestalt i ett kombinerat kultur- och affärspalats centralt i Vasa med skisser av landets ledande arkitekter.

Detta är berättelsen om Harry Schauman och det samfund han grundade och om det myller av människor och händelser som hör ihop med samfundets historia.

Boken kan enkelt köpas via nätet, t.ex. på www.boklund.fi eller i en bokhandel nära dig.