BS 3: LIKA SOM BÄR? – DET RELIGIÖSA LANDSKAPET I HORTLAX OCH NYKARLEBY

Norrbotten och Österbotten kan ses som syskon, de har vuxit upp tillsammans, har befolkats parallellt och delar väsentliga
egenskaper. Fram till 1809 ingick de i samma stat och under samma kyrkoförvaltning. Hur sannolikt är det att regionerna efter två århundraden av separat styre och utveckling
tillhör samma ”religiösa landskap”?

Vad betyder tro och kyrka i en tid som sägs vara sekulariserad? Trosuppfattningar, attityder och kyrkans roll i livet speglas här genom intervjuer och enkäter gjorda i Hortlax och Nykarleby. Finns det en skillnad? Eller är de lika som bär? Fem religionsforskare ger svaret.

Boken kan köpas här eller läsas gratis elektroniskt här.