Hygien, arv och svenskhet

Naturvetenskapliga rön, politisk turbulens och en svenskhetsideologi i förändring utgör delar av den omgivning som…

BS 2: Bottniska trästäder

Det är mycket mera som förenar än åtskiljer bottniska trästäder från varandra. Denna antologi samlar…

BS 1: Dansminnen

I Dansminnen. Ungdomsdanserna i Österbotten och Västerbotten från 1940-tal till 1970-tal förenas två projekt i…