Vem vill du får Samfundets kulturpris 2024?

Svensk-Österbottniska samfundet har under flera år delat ut ett kulturpris till en person som satt Österbotten på kartan, varit en förebild för andra kulturaktörer eller befrämjat kulturlivet i regionen. I år låter vi dig nominera din kandidat. Vem tycker du borde få samfundets kulturpris för år 2024 och erhålla ett bidrag på
5 000 €?

​Din kandidat behöver ha anknytning till svenska Österbotten. Kandidaten kan vara antingen en privatperson eller en förening, proffs eller trogen amatör, en eldsjäl eller en rättfram kritiker, en förebild eller en doldis … Den nominerade kan vara verksam inom musik, litteratur, scenkonst, dans, foto, konst eller vad du själv definierar som kultur.

​Priset delas ut på Runebergsdagen 5.2 och du kan nominera din kandidat genom att senast den 19 december sända e-post till info@samfundet.fi. Uppge vem du vill nominera och varför. Ange även vem du är eller vilken organisation/förening du eventuellt representerar.

​Bland alla som sänder in sina nomineringar lottar vi ut ett presentkort till Studioticket.