Vårens ansökan är öppen

Samfundets ansökningsomgång i mars fokuserar på enskilda. Du kan ansöka om bidrag för t.ex. studier vid högskola eller universitet, resebidrag och kompetenshöjning. Du kan även söka om projektbidrag för olika konst- eller kulturprojekt. Det samma gäller postgraduala och postdoktorala studier. Läs mer under fliken ”Understöd” där du även hittar information om hur du söker. Ansökningstiden är 1-31.3.2024