Samfundet håller årsmöte 10.4.2024 kl. 18

Alla medlemmar bjuds in på årsmöte. Stadgeenliga ärenden.
Vin och tilltugg.

Mötet hålls i Samfundets lokaler på Rådhusgatan 17 A 13
Porttelefon finns nere vid gatan.