top of page

PUBLIKATIONER

Svensk-Österbottniska Samfundets publikationer är fördelade på tre serier, Arkiv för svenska Österbotten, Österbottnisk Årsbok samt Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet. Då det visat sig svårt att kontinuerligt få fram lämpliga texter avstod Samfundet från årsbokskonceptet 2002. För enkelhetens skull finns efter 2002 endast en löpande skriftserie: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet (ISSN 0473-8063).

Skrifterna kan erhållas till reapriser direkt från Svensk-Österbottniska Samfundet per e-post: info@samfundet.fi, per tel. 044-051 9751 eller per post: Rådhusgatan 17 a 13, 65100 VASA.
Aktuella priser (och uppgifter om publikationen är slutsåld) framgår av publikationsförteckningarna nedan.

Elektroniska publikationer

Våra publikationer i serien "Bottniska studier" 1-5 + 7+8  kan nu läsas gratis på nätet. Du hittar dem i förteckningslistan nere och kan läsa dem genom att klicka på deras titel. 

Publikationsförteckning

Äldre böcker:

bottom of page