NATURVETENSKAPLIG UTLYSNING


Nu kan du som är verksam inom naturvetenskaplig forskning ansöka om ett
bidrag på 10 000 € – 30 000 € från Svensk-Österbottniska Samfundet med start
29 januari 2024, på dagen 100 år sedan Ostrobothnia Australis grundades.
Stipendierna kan sökas av såväl privatpersoner och arbetsgrupper som
föreningar och sammanslutningar.

Gör så här: 

Du ansöker om Samfundets stipendier inom naturvetenskaplig forskning genom
att lämna in en fritt formulerad ansökan kring vem du är och hur ett bidrag på
10 000 € – 30 000 € skulle utveckla din forskning. Vi prioriterar konkreta projekt
med ett klart innehåll och en tydlig tidsram. Projektet bör ha en tydlig anknytning
till svenska Österbotten. Pengarna kan användas både till arbets- och övriga
kostnader. Lämna gärna in en redogörelse över tidigare och/eller pågående
forskning du gjort.

Som mottagare av vårt bidrag inom naturvetenskaplig forskning önskar vi att du
till allmänheten, Samfundet och press tydligt synliggör ditt arbete, resultat och
den forskningsinriktning du representerar. Detta kan ske genom t.ex. en
presentation, en utställning, ett reportage o.d. Lyft också fram forskningens
hållbarhetsaspekter, samt resultatens betydelse ur ett framtida perspektiv.
Ansökan bör sändas in via Samfundets ansökningssystem https://sos.rimbert.fi/
senast fredagen 31.5.2024. Eventuella frågor sänds till info@samfundet.fi .