Flow Dance Company får årets kulturpris

Det blir Flow Dance Company i Närpes med fokus på grundarna och dragarna Anna Teir Ustic och Sandra Sundlin som tar emot Samfundets kulturpris 2024 på 5000 €

Detta med följande motivering: 

 

Ända sedan starten 2008 har grundarna Sandra Sundlin och Anna Teir Ustic
målmedvetet byggt upp ett danskompani som idag har omkring 200 aktiva
dansare i åldrarna 2-25 år.

Verksamheten visar en imponerande bredd. Redan de allra yngsta får upptäcka
glädjen i rörelse och dans, och ge utlopp för sin fantasi i dansen.

Stilarna som undervisas omfattar exempelvis jazz, showdans, streetdance, hiphop
och modern dans, och involverar förutom Sundlin och Teir Ustic ett tiotal andra
lärare. Flow Dance Companys elever bereds även möjlighet att delta i
workshoppar och dansshower som årligen väcker stor uppskattning.

Flow Dance Company står också för ett framstående samarbete med Närpes
Gymnasium där studerande på danslinjen kan avlägga gymnasiediplom i dans.
Flow Dance Company bedriver sin verksamhet under ledorden ” Passion-Glädje-
Gemenskap”, och erbjuder de unga en positiv och stöttande gemenskap.

 

Svensk-Österbottniska Samfundet vill därför med Kulturpriset 2024 visa sin
uppskattning för den omfattande verksamhet Flow Dance Company bedriver.
Detta ger barn och ungdomar ett värdefullt livsinnehåll, det bygger sociala
relationer, och det stärker de ungas självkänsla.