DONATIONER

För att förverkliga sitt syfte, att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet i svenska Österbotten, tar Svensk-Österbottniska Samfundet gärna emot DONATIONER och TESTAMENTEN.

Närmare information ger samfundets preses Kjell Herberts (tel. 050-3632895) eller skattmästare Tage Vest (tel. 0500-663021).