top of page
ahlskog, sepponen och wava-institutet erhåller samfundets specialbidrag

Svensk-Österbottniska samfundet, med syfte att stöda österbottnisk vetenskap och kultur, utlyste i
september tre specialstipendier inom bildkonst, scenkonst och dans. Prissumman låg på hela 10 000
€ per person. Samfundet anser att speciellt scenkonsten och dansen är två delar av det
österbottniska kulturfältet som borde få större regional synlighet. Bildkonsten i sin tur har många
professionella och verksamma konstnärer i regionen och vi vill verkligen visa vår tacksamhet för den
högklassiga konst som de skapar.

Samfundet fick in hela 34 stycken ansökningar och stipendiekommittén gladdes över den svåra
uppgiften de hade framför sig -att välja ut tre stycken mottagare. Ansökningarna har varit av riktigt hög
kvalitét och vi på Samfundet hoppas att många av konstnärerna väljer att sända in sina ansökningar
ett nytt år. Det är projekt som vi gärna är med och stöder, men denna gång kunde vi endast välja tre
stycken. Det som Samfundet har fokuserat extra mycket på i denna omgång har varit bidragens
förmåga att skapa synlighet och delaktighet i sina projekt. Samfundet har prioriterat projekt som
även visat upp en kreativitet kring hur de kan få ut konstprojektets resultat till publiken -kanske i
många fall en publik, som är ny för konstformen i sig.

De tre mottagarna är bild- och danskonstnären Carina Ahlskog, bildkonstnären Ursula Sepponen och Wava-
institutet som representerar scenkonsten. Konstnärerna fick bidraget med följande motiveringar:

Ursula Sepponen erhåller 10 000 € för den konstnärliga kortfilmen Kometen i Fjärden som ska belysa
Eivor Holm (1948-2002) och hennes målningar i Pumphuset som ligger i Söderfjärden. Samfundet
anser att projektet är viktigt och fyller ett tomrum gällande kunskapen om Eivor Holm och hennes
målningar. Den konstnärliga dokumentärfilmen planeras att visas för publik i Österbotten och på
olika filmfestivaler, därmed får satsningen en bred spridning.

Carina Ahlskog erhåller 10 000 € för det performativa danskonstverket En levande skulptur på resa
genom Österbotten (arbetsnamn). Ahlskogs verk består av en serie platsspecifika offentliga verk och
framförs av tre professionella dansare. Projektet har ett innovativt och spännande grepp som strävar
till att utforska offentlig konst som uttrycks med dans och rörelse.

Wava-institutet erhåller 10 000 € för nycirkusföreställningen 48 tusen möjligheter, som är ett
tvärkonstnärligt och innovativt projekt kring drömmar och möjligheter med en utgångspunkt i social
inkludering och tillgänglighet. Deltagare i projektet är barn- och ungdomar i åldern 10-16 år med

handledning av Wava -institutets lärare tillsammans med professionella cirkusartister. Föreställningar
kommer att framföras i Schaumansalen i Jakobstad i februari 2023 och får därmed en bred synlighet.

bottom of page