top of page

Totalt höst 2018
Beviljat totalt 393 350 € Kund
149 stycken.

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia 10 000 €
Akademisk skrivhandledning i avhandlingsskrivandet 8 000 €
Arbetsgrupp Boksektionen vid Närpes hembygdsförening 500 €
Arbetsgrupp Högnabba-Taivassalo 5 000 € Arbetsgrupp Konstnärskollektiv 1 500 € Arbetsgrupp LINK 3 000 €
Arbetsgrupp Meursault and the absurd 1 000 € Arbetsgrupp On Northern Routes 2 000 € Arbetsgrupp Ratatosk 600 €
Arbetsgrupp Skrivarakademin 2017-2018 2 000 €
Arbetsgrupp Sufira 1 000 €
Arbetsgrupp Teatergruppen 500 €
Arbetsgrupp: socialpolitik-vårdvetenskap Åbo Akademi 8 000 €
Arbetsgruppen Lindroos - Maans 2 000 €
Bighill Songs r.f. 1 000 €
Björklund Robin 1 000 €
Boklund/Scriptum 3 000 €
Botnia Parkinson Förening rf 5 000 €
Centria-ammattikorkeakoulu Oy 5 000 €
Damkören Madrigalen r.f. 1 000 €
Dans i Österbotten rf / Regionala danscentret i Österbotten 1 000 €
Dialektens Vänner 400 €
Dinh Thanh 800 €
DittochDatt 1 000 €
DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 4 000 €
Euforiakören 800 €
Fahllund Carl 1 000 €
Filmkollektivet Ekta rf 1 500 € Filmkollektivet Ekta rf 3 000 €
Finlandia Order of Runeberg 1 500 €
Finlands Svenska Rollspelsföreningen Eloria 1 000 €
Finlands svenska sång- och musikförbund/
Blåsmusikprojekt 1 500 €
Finlands svenska sång- och musikförbund/Verksamheten 1 500 €
Finlandssvensk kulturutveckling r.f. 2 500 €
Finlandssvenska Föreningen i Göteborg 500 €
Flyktingvännerna r.f. 1 000 €
Folkets Bildningsförbund r.f. 800 €
Folkmusikgruppen Smedarna 1 000 €
Forsander Linn 800 €
Forskarnätverket i Jakobstad rf 600 €
Förbundet Kyrkans Ungdom rf 1 000 €
Föreningen Brage i Vasa r.f. 1 500 €
Föreningen Fagerbacka Fäbodställe r.f. 1 800 €
Föreningen R r.f. 2 000 €
Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf 1 000 €
Gäddnäs Niklas 1 000 €
Hassel Matilda 800 €
Hellas förlag Ab oY 800 €
Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa 22 000 €
Hjerpe Erica 1 000 €
Holmgård Felicia 1 000 €
Häger-Kantola Bodil 1 000 €
Häggström Louise 800 €
Häkkinen Sofie 800 €
Ida Törnroos 1 000 €
Jacob Tegengrensällskapet rf 800 €
Jakobsson Frida 1 000 €
Jakobstadsnejdens Natur r.f. 2 000 €
Juth Ellinor 1 000 €
Kanckos Anders 1 000 €
Kantlax byaförening 200 €
Karleby Kammarkör 800 €
Kode Maya 1 000 € Kronoby Hembygdsförening r.f. 1 000 € Kronqvist Corinne 800 €
KulturÖsterbotten Söfuk skn 2 000 €
KulturÖsterbotten Söfuk skn 2 000 €
KulturÖsterbotten Söfuk skn 2 000 €
KulturÖsterbotten Söfuk skn 2 000 €
Kuula-institutet 3 000 €
Lappfjärd Ungdomsförening r.f. 1 000 €
Lillas Jakob 1 000 €
Linder Victoria 800 €
Lindman Julia 1 000 €
Linman Robin 800 €
Lundegård Zandra 1 000 €
Marginal rf 1 500 €
Maxmo hembygdsförening r.f. 1 500 €
MM group 350 €
Musikcafé After Eight r.f. 3 000 €
Musikfestspelen Korsholm rf - Korsholman Musiikkijuhlat ry. 10 000 €
Mäkiharju Alex 1 000 €
Natur och Miljö r.f. 10 000 €
Nickull Sabina 1 000 €
Nonen rf 1 500 €
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. 1 000 €
Norrnäs Ungdomsförening r.f./hembygdssektionen 1 500 €
NOVATO Sångförening r.f. 1 000 €
Närpes Hembygdsförening r.f 1 000 €
Oravais historiska förening r.f. 2 000 €
Oravais Orkesterförening r.f. 500 €
Ostrobothnia Australis rf 20 000 €
Pedersöre Teaterförening r.f. 2 000 €
Petalax hembygdsförening r.f. 1 000 €
Pohjola-Norden i Korsholm rf 500 €
Portin Ellen 800 €
Psykosociala förbundet rf 800 €
Pörtom Ungdomsförening rf 1 000 €
QuinnTon rf 1 000 €
Replot skärgårds hembygdsförening rf 500 €
Replot ungdomsförening r.f. 1 000 €
Samarbetsgruppen för de lokalhistoriska arkiven i Pedersöre 1 000 €
Samkommun Kvarnen 4 000 €
Singsby Sångkör 1 000 €
Sjöholm Kaj 1 000 €
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare 2 000 €
Skafferiet r.f. 1 000 €
Skäriteatern r.f. 1 000 €
Snellman Andreas 1 000 €
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet 2 000 €
Stiftelsen för Migrationsinstitutet 12 000 €
Stiftelsen Pro Artibus 10 000 €
Stiftelsen Torgare r.s. 1 000 €
Storbacka Jakob 1 000 €
Sundom Bygdeförening 800 €
Svartgrund Rickard 800 €
Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund 1 000 €
Svenska Lantbrukssällskapens förbund/
Finlands svenska 4H 2 000 €
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur /
Wasa Teater 35 000 €
Svenska Österbottens litteraturförening rf 3 500 €
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. 8 000 €
svenskfinlands krigsänkebarn r.f 700 € Systrarna Eklund 2 000 €
Teater Jacob r.f. 1 000 €
Terjärv Hembygdsförening rf 800 €
The Ginger Sisters 1 500 €
Thors Matilda 1 000 €
Understödsförening för Carlsro r.f. 1 000 €
Vasa Baroque r.f. 5 000 €
Vasa konstgrafiker 1 500 €
Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. 500 €
Vasa svenska kvinnoklubb rf 1 000 €
Wasa Sångargille r.f. 1 000 €
Vestersundsby Folkdanslag 3 000 €
Åbo Akademi i Vasa / Demografi enhet 2 000 €
Åbo Akademi, FPV, Föräldrarna och språken 2 000 €
Åbo Akademi/Att utmana litteracitet med dans i skolan 6 000 €
Åbo Akademi/Doktorandprogram i pedagogiska vetenskaper 7 500 €
Åbo Akademi/Landsbygdsforskning 900 €
Åbo Akademi/Landsbygdsforskning 10 000 € Åbo Akademi/Modersmålets didaktik 800 €
Åbo Akademi/Skapande av eHälsotjänster tillsammans med äldre (Co-ePIC) 4 000 €
Åbo Akademi/Småbarnspedagogik 15 000 €
Åbo Akademi/specialpedagogik 6 000 €
Åbo Akademi/utvecklingspsykologi 10 000 €
Öst Tommy 1 000 €
Österbottens svenska språklärarförening r.f. 400 €
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. 1 500 €
Övermark Hembygdsförening r.f 700 €

bottom of page