UTDELNINGHär offentliggör Samfundet de senaste utdelningarna av understöd och stipendier, vilka beviljats på basen av ansökningar. Konsul Harry Schauman var initiativtagare till Svensk-Österbottniska Samfundet, som bildades den 6 maj 1920. Harry Schaumans stiftelse har efter 1931 förvaltat förmögenheten som donerades till fromma för vetenskap och kultur i svenska Österbotten.

Utdelning höst 2018

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi