top of page


UTDELNINGHär offentliggör Samfundet de senaste utdelningarna av understöd och stipendier, vilka beviljats på basen av ansökningar. Konsul Harry Schauman var initiativtagare till Svensk-Österbottniska Samfundet, som bildades den 6 maj 1920. Harry Schaumans stiftelse har efter 1931 förvaltat förmögenheten som donerades till fromma för vetenskap och kultur i svenska Österbotten.

Utdelning höst 2018

bottom of page