top of page
 

UNDERSTÖD

SÖS har till uppgift att främja svensk kultur, särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Syftet förverkligas genom att utgiva  vetenskapliga skrifter och genom att understöda studier och forskningar samt litterär och konstnärlig verksamhet.


Verksamhetsbidrag för kommunala och statliga skolor och inrättningar beviljas inte. Bidrag ges inte till förskolor, första och andra stadiets skolor eller där tillhörande understödsföreningar, såsom Hem och skola, föräldraföreningar etc. Gymnasier kan i begränsad omfattning beviljas bidrag, såvida syftet harmonierar med Samfundets.

Alla som erhållit understöd redovisar för hur bidraget använts, redovisningen sker elektroniskt. Samfundet meddelar skattemyndigheten uppgifter om alla enskilda personer som erhållit minst 1000 euro i understöd.

 

Stipendier och understöd lediganslås två gånger per år, vår (mars) och höst (september). 

Utdelningen på våren fokusera på enskilda. Understöd kan beviljas för kompetenshöjning, studieresor (ej resor som görs inom ramen för grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola), allmän kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.

Till höstens utdelning  kan enskilda, organisationer, institutioner, föreningar och grupper lämna in ansökan för vetenskapliga och kulturella projekt som planeras följande år.

Studiestipendier för studier vid universitet och yrkeshögskolor kan sökas både vår (inom mars) och höst (inom september).

Observera att vi uppgraderat ansökningssystemet, man ombeds nollställa lösenordet första gången man loggar in till det uppgraderade systemet.

 

Från och med 15.6.2020 sköts rekvireringen av bidrag via det elektroniska systemet på så sätt att man loggar inpå sin sökandeprofil på https://sos.rimbert.fi och fyller i den elektroniska utbetalningen samt signerar den med personliga bankkoder. 

Du ansöker enkelt genom att trycka på den röda knappen uppe i högra hörnet. 

bottom of page