top of page

UNDERSTÖD

SÖS har till uppgift att främja svensk kultur, särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Det här gör vi genom att bland annat understöda studier, forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Våra stipendier och understöd lediganslås två gånger per år, i mars och september.


 

Utdelningen på våren fokuserar på enskilda.


På våren kan du ansöka om understöd för:

  • fortbildning och kompetenshöjning inom ditt yrke

  • studieresor (gäller inte resor under dina grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola)

  • resestipendier för och deltagande i konferenser där du presenterar din forskning

  • postgraduala studier (läs mer under fliken ”Postgraduala studier)

  • vetenskapliga forskningsprojekt (förutsätter doktorsexamen)

  • bidrag för olika typer av kultur- och konstprojekt. Här ingår bl.a. film, foto, konst, sång, musik, teater, dans, hembygdsverksamhet. Vi beviljar även understöd för publicistisk verksamhet. Vi beviljar i allmänhet inte bidrag för anskaffning av allmän utrustning.


Du ansöker genom att fylla i den elektroniska ansökan som du hittar via vår hemsida. Det är viktigt att både syfte och helhetsbudget klart framgår av din ansökan.

 

Notera att vi tillämpar två-årsregeln när det gäller nya projekt eller ändamål. Vi beviljar inte understöd två år i rad till samma sökande. Men om du ansöker om bidrag för nästa steg i samma projekt kan undantag från två-årsregeln göras. Ett exempel är om du första gången ansöker om ett bidrag för att skrivany musik och andra gången söker om ett bidrag för att spela in dina nyskrivna låtar.

 

Utdelningen på hösten fokuserar på organisationer, institutioner, föreningar och
arbetsgrupper.


Denna ansökningsrunda är för er som till följande år planerar att påbörja, fortsätta eller helt genomföra ett vetenskapligt eller kulturellt projekt. Projektet bör ske eller ha stark anknytning till Österbotten, i enlighet med samfundets syfte.

Ni ansöker genom att fylla i en elektronisk ansökan som ni hittar via vår hemsida. Det är viktigt att både syfte och helhetsbudget klart framgår av er ansökan.Studiestipendier kan sökas både höst och vår


Studiestipendier för studier vid universitet och yrkeshögskolor kan sökas både i mars och september. Du kan läsa mer om dessa understöd under fliken ”Studiestipendier”.Vi beviljar inte bidrag för följande:

Bidrag till förskolor, första och andra stadiets skolor eller understödsföreningar som hör till dem (t.ex. Hem och skola eller föräldraföreningar)​Rekvirering och redovisning


När du beviljats ditt bidrag bör du rekvirera pengarna, samt även senare redovisa ditt projekt. Redovisningen gäller inte dig som fått ett studiestipendium. Du rekvirerar pengarna elektroniskt genom att logga in på din sökandeprofil under https://sos.rimbert.fiDärefter fyller du i formuläret om elektronisk utbetalning och signerar den med dina personliga bankkoder.

 

Även redovisningen sker elektroniskt via Rimbert. Samfundet meddelar skattemyndigheterna uppgifter om alla enskilda personer som erhållit minst
1000 € i understöd.


Övrigt


Vi har uppgraderat ansökningsssystemet, vilket gör att du kanske ombeds att nollställa ditt
lösenord första gånger du loggar in i det uppgraderade systemet.


Vid problem eller frågor kontakta info@samfundet.fi

bottom of page