UNDERSTÖD

SÖS har till uppgift att främja svensk kultur, särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Syftet förverkligas genom att ge ut vetenskapliga skrifter och genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Verksamhetsbidrag för kommunala och statliga skolor och inrättningar beviljas inte. Bidrag ges inte till förskolor, första och andra stadiets skolor eller därtill hörande understödsföreningar, såsom Hem och skola, föräldraföreningar etc. Gymnasier kan i begränsad omfattning beviljas bidrag, såvida syftet harmonierar med Samfundets.

Stipendier och understöd lediganslås två gånger per år, vår (mars) och höst (september). 

Utdelningen på våren fokusera på enskilda. Understöd kan beviljas för kompetenshöjning, studieresor (ej resor som görs inom ramen för grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola), allmän kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet. Syfte och helhetsbudget bör klart framgå av ansökan.

 

Understöd kan under höstomgången endast sökas av organisationer och grupper!  Till höstens utdelning kan organisationer, institutioner, föreningar och grupper lämna in ansökan för vetenskapliga och kulturella projekt som planeras följande år.

 

Studiestipendier för studier vid universitet och yrkeshögskolor kan sökas både vår (inom mars) och höst (inom september).

 

Våren 2019 lediganslås understöd att ansökas elektroniskt här 1.3- 31.3.  

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi