STUDIESTIPENDIER

Stipendierna kan sökas av svenskspråkiga österbottniska studerande som är inskrivna för heltidsstudier vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Studerande vid universitet och högskola bör ha påbörjat sitt examensarbete och bör förete ett utdrag ur studieregistret med registrerade studiepoäng (kan bifogas i pdf-format i samband med att den elektroniska ansökan fylls i).
 

Erhållna studiestipendier behöver INTE redovisas.

 

Observera att vi uppgraderat ansökningssystemet, man ombeds nollställa lösenordet första gången man loggar in till det uppgraderade systemet.

 

Från och med 15.6.2020 sköts rekvireringen av bidrag via det elektroniska systemet på så sätt att man loggar inpå sin sökandeprofil på https://sos.rimbert.fi och fyller i den elektroniska utbetalningen samt signerar den med personliga bankkoder. I och med att vi för tillfället jobbar med uppgraderingen kommer man inte att kunna mata in utbetalningsdatum tidigare än 4 augusti. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta!

 

Hösten 2020 lediganslås studiestipendierna att sökas elektroniskt här 1.9-30.9.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi