STUDIESTIPENDIER

Stipendierna kan sökas av svenskspråkiga österbottniska studerande som är inskrivna för heltidsstudier vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Studerande vid universitet och högskola bör ha påbörjat sitt examensarbete och bör förete ett utdrag ur studieregistret med registrerade studiepoäng (kan bifogas i pdf-format i samband med att den elektroniska ansökan fylls i).
 

Erhållna studiestipendier behöver INTE redovisas.

 

 

 Våren 2020 lediganslås studiestipendierna att sökas elektroniskt här 1.3-31.3.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi