top of page
bidrag för dig som är verksam inom bildkonst, scenkonst eller dans

EXTRA UTLYSNING!

Nu kan du som är verksam inom bildkonst, scenkonst och dans ansöka om ett bidrag på 10 000 €. Svensk-Österbottniska samfundet lediganslår under september 2022 tre stipendier á 10 000 €. Stipendierna kan sökas av såväl privatpersoner som anslutningar. Läs mer om hur du ansöker och vilka projekt vi prioriterar på www.samfundet.fi


Gör så här: 

Du/Ni ansöker om samfundets stipendier inom bildkonst, scenkonst och dans genom att lämna in en fritt formulerad ansökan kring vem du/ni är och hur ett bidrag på 10 000 € skulle utveckla dig/er och ditt/ert konstnärliga skapande. Vi prioriterar konkreta, utåtriktade projekt med ett klart innehåll och en tydlig tidsram.  Projektet bör ha en österbottnisk anknytning.  Pengarna kan användas både till arbets- och övriga kostnader. Vi önskar att du även lämnar in en portfolio över tidigare arbeten du/ni gjort. 

Som mottagare av vårt bidrag inom bildkonst, scenkonst eller dans önskar vi starkt att du/ni till allmänheten, samfundet och press synliggör ditt/ert arbete, resultat och den konstform du/ni representerar. Detta kan ske genom t.ex. ett "Artist talk", en utställning, ett reportage eller en produktion. Samfundet bör även kunna evaluera resultatet av ditt/ert arbete. Skriv därför i din/er ansökan även några rader om vilka tankar detta föder hos dig/er och hur detta kunde genomföras. 

 

Ansökan bör sändas in som pdf via e-post till info@samfundet.fi senast fredagen 30.9. Portfolio bifogas via länk eller som bilaga. Eventuella frågor sänds till adressen ovan. 

bottom of page