top of page

SPECIALFONDER

Venna och Karl Oskar Jakobssons fond
 

Syfte: Att främja såväl kulturella som ekonomiska strävanden bland svenskar i Österbotten.

Målgrupp: Stipendier eller understöd för vetenskapliga studier eller yrkesutbildning.

Med vetenskapliga studier avses studier högre än grundexamen (fil.kand.) eller därmed jämförbar examen eller forskning. Med yrkesutbildning avses all yrkesinriktad utbildning efter grundskolan.

Avkomlingar efter Jacob Jakobsson och Ulrika Johansdotter Ahlskog äger företräde, ifall de i övrigt har samma förutsättningar som övriga sökande.

 

Kurt och Ingeborg Sjöströms fond
 

Målgrupp: Stipendier till studerande hemmahörande i svenska Österbotten.

I det fall att en svenskösterbottning bedriver högre medicinsk forskning rörande Parkinsons sjukdom bör fondens disponibla avkastning under ett eller flera år tilldelas denna forskare.

Dagny och Bertel Ertmans fond

Syfte: Att genom stipendier och understöd stöda utvecklingen av teknik och handel i svenska Österbotten främst i Vasa regionen.

bottom of page