SÖS Talks

För att visa på den mångfald av forskning SÖS har stött genom åren bad vi fem österbottniska forskare att i tio minuter på ett populärvetenskapligt sätt förklara sin forskning. Klicka på deras namn för att ta del av deras SÖS-talks med start från januari 2020.
 

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi