top of page

SÖS Talks

För att visa på den mångfald av forskning SÖS har stött genom åren bad vi fem österbottniska forskare att i tio minuter på ett populärvetenskapligt sätt förklara sin forskning. Klicka på deras namn för att ta del av deras SÖS-talks med start från januari 2020.
 

bottom of page