År 2020 fyller SÖS 100 år. Det vill vi naturligtvis fira med pompa och ståt. Här kan du läsa om de jubileumssatsningar vi gör under året. 

Pristagarna i Samfundets jubileumsutlysning offentliggjorda

Av totalt 34 ansökningar i Samfundets jubileumsutlysning har nu 3 projekt valts ut som delar på 200 000 euro.

Fladdermusprojektet förankrat vid Ostrobothnia Australis, 75 000 euro.

Kompetenscenter för barn- och ungdomsforskning förankrat vid Åbo Akademi, 75 000 euro.

 

Österbottniskt Berättarcentrum med Ann-Luise Bertell och Lina Teir i spetsen, 50 000 euro.

Följ oss på Facebook där de 3 projektens genomförande kommer att följas upp och dokumenteras.

5.2  SÖS - så mycket bättre

Den traditionella Runebergsfesten får i år ge vika för vårt jubileumskoncept "SÖS - Så mycket bättre". Välkommen på en musikalisk afton där vår kapellmästare Marcus Söderström plockat ut tio låtar -en från varje decennium av SÖS historia. Låtarna har fördelats på fem artister som alla fått i uppgift att sätta sin egen prägel på låtarna. Våra artister under kvällen är Alva Nygård, Marcus Granfors, Marianne Sjöström, David Strömbäck och Singsby sångkör. Till sin hjälp har de kvällens eget husband. 

Dessutom ryktas det att Söderström för kvällen djupdykt i den finlandssvenska visskatten och arrangerat ett medley som slår publiken med häpnad. Det här är kvällen när du får luta dig tillbaka och på ett storslaget vis lyssna till låtar på ett sätt som du aldrig har hört dem tidigare.

Jubileumskonserten äger rum i Akademisalen vid Åbo Akademi i Vasa kl. 19. Från kl. 18 bjuder samfundet på kaffe och Runebergstårta i foajén.

Tillställningen är öppen för alla och inträdet är fritt.


 

9.5 sös - 100 år

Den 9.5.1920 satt Harry Schauman och skrev stadgarna till Svensk-Österbottniska Samfundet. Exakt 100 år senare, den 9.5.2020 ställer vi till med födelsedagsfest. Vi börjar dagen med att hedra Harry genom en nyskriven monolog skriven och framförd av Håkan Omars. Därefter blir det musik, dans, författarsamtal, föreläsningar och film, i en salig blandning. Kom och njut med ögat, örat och gommen -för naturligtvis bjuder vi på födelsedagstårta! 

Programmet är varierat och passar såväl barnfamiljer som kulturintresserade seniorer. Och allt däremellan. 

Födelsedagen firas på Åbo Akademi i Vasa mellan kl. 13-16
Tillställningen är öppen för alla och inträdet är fritt. 

sös ambassadörer

För att visa på den mångfald av projekt samfundet stöder bad vi nio stycken kreatörer berätta om sig själva och på vilket sätt ett bidrag från SÖS har hjälp dem vidare i deras skapande. Du hittar deras berättelser genom att klicka på vår logo uppe i vänstra hörnet och sedan välja den röda knappen med texten "Ambassadörer".

sös talks

Samfundets grundare Harry Schauman drömde om möjligheten till högre utbildning på svenska i Österbotten. Idag har Österbotten framgångsrika högskolor och universtitet, vilket vi vill lyfta fram genom våra SÖS Talks där fem forskare berättar om sin forskning. Du hittar deras Talks genom att klicka på vår logo uppe i vänstra hörnet och sedan välja den röda knappen med texten "SÖS Talks". Deras presentationer finns tillgängliga från och med 20.1.2020.

historiken

1920 var ett avgörande år för Österbottens svenskspråkiga befolkning. Efter Finlands nyligen vunna självständighet skulle samhällsordningen få sina former och gränsen mellan de svenska och finska raserna – då ett gängse vetenskapligt begrepp – definieras. I ett klimat av hårt politiskt spel och populistiska övertoner behövde svenskösterbottningarna markera självförtroende och självkänsla och bygga en egen härd där man odlade vetenskap och kultur.

Denna härd, Svensk-Österbottniska Förbundet, grundades den 6 maj 1920. Initiativet togs av en man som var bortkommen i praktiska ting men förstod sig på affärer och inte tvekade att ta beslut. Bakom Harry Schaumans avmätta och eleganta fasad fanns en genuin förståelse för kultur och vetenskap, och när det gällde den helt avgörande saken – resurser för verksamheten – ordnade han den saken också, genom att storskaligt donera egna medel.

Under hundra år har samfundet 10 000 gånger gett medel till österbottniska vetenskapliga och kulturella projekt och substantiellt bidragit till det rika kulturlandskap som Österbotten i dag är. Om den kamp detta inneburit kan du läsa i samfundets hundraårsbok, som skrivs av Svenolof Karlsson och som utkommer till jubileet i maj i år.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi