År 2020 fyller SÖS 100 år. Det vill vi naturligtvis fira med pompa och ståt. Här kan du läsa om de jubileumssatsningar vi gör under året. 

vi följer myndigheternas direktiv gällande Coronaviruset och inhiberar tills vidare alla vårens planerade evenemang!

läs nedan för nya datum

Woldemar Backman-Boksläpp och seminarium Juthbacka herrgård - lö 19.9 kl. 14-16

150 år sedan Woldemar Backman föddes

 

Den 9 mars har det förflutit 150 år sedan Woldemar Backman föddes i Nykarleby. Historikern Henry Nygård har skrivit en spännande biografi över denne österbottniske märkesman, ”Hygien, arv och svenskhet”. Boken utkommer som ett led i Svensk-Österbottniska Samfundets 100-årsjubileum. Tillsammans med Harry Schauman var Backman en av initiativtagarna till samfundet.

Boksläpp och seminarium blir det på Juthbacka herrgård i något senare skede då Henry Nygård berättar om Woldemar Backman och Svensk-Österbottniska Samfundet bjuder på kaffe och kringla, Woldemars favoritbakverk.

5.9 sös - 100 år

nytt datum!! 

Den 9.5.1920 satt Harry Schauman och skrev stadgarna till Svensk-Österbottniska Samfundet. Exakt 100 år senare, den 9.5.2020 ställer vi till med födelsedagsfest. Vi börjar dagen med att hedra Harry genom en nyskriven monolog skriven och framförd av Håkan Omars. Därefter blir det musik, dans, författarsamtal, föreläsningar och film, i en salig blandning. Kom och njut med ögat, örat och gommen -för naturligtvis bjuder vi på födelsedagstårta! 

Programmet är varierat och passar såväl barnfamiljer som kulturintresserade seniorer. Och allt däremellan. 

Födelsedagen firas i ett senare skede då direktiven kring Coronaviruset möjliggör detta. 

SÖS - SÅ MYCKET BÄTTRE

JUBILEUMSTURNÉ 25-27.9

Efter en fullsatt konsertsal i Vasa beslöt vi oss för att ta ut vår jubileumskonsert på turné i Österbotten.

 

Tanken bakom jubileumskonserten är att låta dig lyssna till nya och äldre låtar på ett sätt som du aldrig har hört dem förr. En musikalisk afton där kapellmästare Marcus Söderström plockat ut tio låtar från ett helt sekel. Låtarna har fördelats på fem artister som alla fått i uppgift att sätta sin egen prägel på låtarna.

 

Artisterna under kvällen är Alva Nygård, Marcus Granfors, Marianne Sjöström, David Strömbäck och en lokal sångkör. Dessutom har Söderström för kvällen djupdykt i den finlandssvenska visskatten och arrangerat en medley som slår publiken med häpnad.

 

Det här är kvällen när du får luta dig tillbaka och på ett storslaget vis lyssna till låtar på ett helt nytt sätt.

Närpes, Frans Henrikssalen, 25.9 kl. 19
Jakobstad, Schaumannsalen, 27.9 kl. 15

Pristagarna i Samfundets jubileumsutlysning offentliggjorda

Av totalt 34 ansökningar i Samfundets jubileumsutlysning har nu 3 projekt valts ut som delar på 200 000 euro.

Fladdermusprojektet förankrat vid Ostrobothnia Australis, 75 000 euro.

Kompetenscenter för barn- och ungdomsforskning förankrat vid Åbo Akademi, 75 000 euro.

 

Österbottniskt Berättarcentrum med Ann-Luise Bertell och Lina Teir i spetsen, 50 000 euro.

Följ oss på Facebook där de 3 projektens genomförande kommer att följas upp och dokumenteras.

sös ambassadörer

För att visa på den mångfald av projekt samfundet stöder bad vi nio stycken kreatörer berätta om sig själva och på vilket sätt ett bidrag från SÖS har hjälp dem vidare i deras skapande. Du hittar deras berättelser genom att klicka på vår logo uppe i vänstra hörnet och sedan välja den röda knappen med texten "Ambassadörer".

sös talks

Samfundets grundare Harry Schauman drömde om möjligheten till högre utbildning på svenska i Österbotten. Idag har Österbotten framgångsrika högskolor och universtitet, vilket vi vill lyfta fram genom våra SÖS Talks där fem forskare berättar om sin forskning. Du hittar deras Talks genom att klicka på vår logo uppe i vänstra hörnet och sedan välja den röda knappen med texten "SÖS Talks". Deras presentationer finns tillgängliga från och med 20.1.2020.

historiken

1920 var ett avgörande år för Österbottens svenskspråkiga befolkning. Efter Finlands nyligen vunna självständighet skulle samhällsordningen få sina former och gränsen mellan de svenska och finska raserna – då ett gängse vetenskapligt begrepp – definieras. I ett klimat av hårt politiskt spel och populistiska övertoner behövde svenskösterbottningarna markera självförtroende och självkänsla och bygga en egen härd där man odlade vetenskap och kultur.

Denna härd, Svensk-Österbottniska Förbundet, grundades den 6 maj 1920. Initiativet togs av en man som var bortkommen i praktiska ting men förstod sig på affärer och inte tvekade att ta beslut. Bakom Harry Schaumans avmätta och eleganta fasad fanns en genuin förståelse för kultur och vetenskap, och när det gällde den helt avgörande saken – resurser för verksamheten – ordnade han den saken också, genom att storskaligt donera egna medel.

Under hundra år har samfundet 10 000 gånger gett medel till österbottniska vetenskapliga och kulturella projekt och substantiellt bidragit till det rika kulturlandskap som Österbotten i dag är. Om den kamp detta inneburit kan du läsa i samfundets hundraårsbok, som skrivs av Svenolof Karlsson och som utkommer till jubileet i september i år.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi