top of page

År 2020 fyller SÖS 100 år. Det vill vi naturligtvis fira med pompa och ståt. Här kan du läsa om de jubileumssatsningar vi gör under året. 

 

Läs våra publikationer gratis på nätet

Du kan nu läsa våra publikationer i serien "Bottniska studier" gratis på nätet. Du hittar dem under fliken "Publikationer" i menyn uppe på sidan. 

se en kortfilm om Glöd - Österbottens berättarscentrum

Ett av våra jubileumsprojekt

GLÖD GOES NATURE -Berättelser kring elden

En mörk skog. En stor brasa. Rykande varm dryck. 

Vi samlas kring elden och ser varandras ansikten lysas upp när vi lyssnar och berättar för varandra. Kom med på en kväll med berättelser kring elden. 

 

Ann-Luise Bertell och Annika Wiklund-Engblom från GLÖD-Österbottens berättarcentrum leder ett annorlunda berättarcafé. Vi delar med oss av berättelser från naturen - kraft, vildhet, rädsla, trygghet - vilka berättelser väcker naturen hos dig?

 

Ta med varm dryck, sittunderlag och ficklampa.

 

 

Plats: Parkering och start vid Ketovägen 93 i Veikars

Datum och tid: Onsdag 18 november kl. 18

Anmälan: maria.osteraker@gmail.com
Max 12 personer ryms med


 

österbottniska offerplatser

Hur känns det att hitta en österbottnisk offerplats som kanske visar sig härstamma från stenåldern? Kom och lyssna när Mikael Herrgård och Bertel Nygård förser oss med fakta om skålgropar och andra offerstenar samtidigt som de delar med sig av egna berättelser och fotografier. 

SÖS bjuder dig i samarbete med Malax vuxeninstitut och Pedersöre medborgarinstitut på en gratis föreläsning. Anmäl dig via respektive institut. 

Malax, 17.9 kl. 18.30, Kvarkens båtmuseum
Pedersöre, 25.11, kl. 18.30, Kulturhuset Bennäs (Streamas)

Woldemar Backman-Boksläpp och seminarium Juthbacka herrgård - lö 19.9 kl. 14-16

150 år sedan Woldemar Backman föddes

 

Den 9 mars har det förflutit 150 år sedan Woldemar Backman föddes i Nykarleby. Historikern Henry Nygård har skrivit en spännande biografi över denne österbottniske märkesman, ”Hygien, arv och svenskhet”. Boken utkommer som ett led i Svensk-Österbottniska Samfundets 100-årsjubileum. Tillsammans med Harry Schauman var Backman en av initiativtagarna till samfundet.

Boksläpp och seminarium blir det på Juthbacka herrgård i något senare skede då Henry Nygård berättar om Woldemar Backman och Svensk-Österbottniska Samfundet bjuder på kaffe och kringla, Woldemars favoritbakverk.

våra krigsänkor och
deras barn

"Mitt liv har präglats av kriget ¬genom mina föräldrars och min mommos ögon. Pappa stred vid fronten. Mommo blev krigsänka och hennes fyra barn växte upp som krigsänkebarn. Jag är idag medlem i föreningen Svenskfinlands Krigsänkebarn rf."

Det här är deras berättelse genom Maja Röj Urrutias ögon. SÖS bjuder dig i samarbete med Vörå vuxeninstitut på en gratis föreläsning. Anmäl dig via institutets hemsida. 

Campus Norrvalla, 2.12 kl. 18, Streamas

SÖS - SÅ MYCKET BÄTTRE

JUBILEUMSTURNÉ 25-27.9

sös så mycket bättre.jpg

Efter en fullsatt konsertsal i Vasa beslöt vi oss för att ta ut vår jubileumskonsert på turné i Österbotten.

 

Tanken bakom jubileumskonserten är att låta dig lyssna till nya och äldre låtar på ett sätt som du aldrig har hört dem förr. En musikalisk afton där kapellmästare Marcus Söderström plockat ut tio låtar från ett helt sekel. Låtarna har fördelats på fem artister som alla fått i uppgift att sätta sin egen prägel på låtarna.

 

Artisterna under kvällen är Alva Nygård, Marcus Granfors, Marianne Sjöström och David Strömbäck. Dessutom har Söderström för kvällen djupdykt i den finlandssvenska visskatten och arrangerat en medley som slår publiken med häpnad.

 

Det här är kvällen när du får luta dig tillbaka och på ett storslaget vis lyssna till låtar på ett helt nytt sätt.

Närpes, Frans Henrikssalen, 25.9 kl. 19
Jakobstad, Schaumannsalen, 27.9 kl. 15

 

Pristagarna i Samfundets jubileumsutlysning offentliggjorda

Av totalt 34 ansökningar i Samfundets jubileumsutlysning har nu 3 projekt valts ut som delar på 200 000 euro.

Fladdermusprojektet förankrat vid Ostrobothnia Australis, 75 000 euro.

Kompetenscenter för barn- och ungdomsforskning förankrat vid Åbo Akademi, 75 000 euro.

 

Österbottniskt Berättarcentrum med Ann-Luise Bertell och Lina Teir i spetsen, 50 000 euro.

Följ oss på Facebook där de 3 projektens genomförande kommer att följas upp och dokumenteras.

sös ambassadörer

För att visa på den mångfald av projekt samfundet stöder bad vi nio stycken kreatörer berätta om sig själva och på vilket sätt ett bidrag från SÖS har hjälp dem vidare i deras skapande. Du hittar deras berättelser genom att klicka på vår logo uppe i vänstra hörnet och sedan välja den röda knappen med texten "Ambassadörer".

sös talks

Samfundets grundare Harry Schauman drömde om möjligheten till högre utbildning på svenska i Österbotten. Idag har Österbotten framgångsrika högskolor och universtitet, vilket vi vill lyfta fram genom våra SÖS Talks där fem forskare berättar om sin forskning. Du hittar deras Talks genom att klicka på vår logo uppe i vänstra hörnet och sedan välja den röda knappen med texten "SÖS Talks". Deras presentationer finns tillgängliga från och med 20.1.2020.

historiken

1920 var ett avgörande år för Österbottens svenskspråkiga befolkning. Efter Finlands nyligen vunna självständighet skulle samhällsordningen få sina former och gränsen mellan de svenska och finska raserna – då ett gängse vetenskapligt begrepp – definieras. I ett klimat av hårt politiskt spel och populistiska övertoner behövde svenskösterbottningarna markera självförtroende och självkänsla och bygga en egen härd där man odlade vetenskap och kultur.

Denna härd, Svensk-Österbottniska Förbundet, grundades den 6 maj 1920. Initiativet togs av en man som var bortkommen i praktiska ting men förstod sig på affärer och inte tvekade att ta beslut. Bakom Harry Schaumans avmätta och eleganta fasad fanns en genuin förståelse för kultur och vetenskap, och när det gällde den helt avgörande saken – resurser för verksamheten – ordnade han den saken också, genom att storskaligt donera egna medel.

Under hundra år har samfundet 10 000 gånger gett medel till österbottniska vetenskapliga och kulturella projekt och substantiellt bidragit till det rika kulturlandskap som Österbotten i dag är. Om den kamp detta inneburit kan du läsa i samfundets hundraårsbok, som skrivs av Svenolof Karlsson och som utkommer i början av 2021.

bottom of page