REKVIRERING
 

Rekvirering av beviljade understöd sker skriftligt på särskild blankett som finns bifogad till det elektroniska meddelande som sänds ut per e-post i samband med att ansökan beviljats.

Rekvisitionsblanketten ska vara undertecknad av bidragsmottagaren/kontaktpersonen. Till rekvisitionen bifogas en utredning om att projektet, studieresan, verksamheten kommer att genomföras.

Det kan ta ungefär fyra veckor från det att understödet rekvireras till det att det finns disponibelt på mottagarens bankkonto. Uppge på rekvisitionsblanketten när du önskar att understödet finns på kontot om du inte vill få det utbetalt inom fyra veckor.

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD SOM INTE REKVIRERATS INOM TVÅ ÅR ÅTERGÅR TILL SVENSK-ÖSTERBOTTNISKA SAMFUNDET.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi