REDOVISNING

Redovisning över erhållet understöd eller stipendium
 

Alla ansökningar redovisas elektroniskt. Länk till den elektroniska redovisningen bifogas med det meddelande som sänds ut om beviljat understöd/stipendium. Man kan också logga in i ansökningssystemet med sitt användarnamn och lösenord och där göra den elektroniska redovisningen.

De som erhållit studiestipendium för grundstudier vid universitet, högskola eller  yrkeshögskola BEHÖVER  INTE redovisa hur erhållet stipendium använts.
 

Förfrågningar gällande detta kan riktas till stipendiesekreteraren per e-post: info@samfundet.fi eller per telefon: 044-0519751.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi