top of page

POSTGRADUALA STUDIER

Våra postgraduala stipendier ansöks under mars månad och består av antingen
-ett månatligt stipendium för tre månader (1600 € / månad)
-ett månatligt stipendium för sex månader (1700 € / månad inkl. obligatorisk pensionsavgift)
- resebidrag till konferens där den sökande presenterar sin forskning.

 


Vem kan söka?


För att söka ett understöd för din forskning bör du rätt att avlägga en doktorsexamen och anknytning till ett universitet, högskola eller liknande institution. Du behöver även uppfylla minst två av följande kriterier:
1) Forskningen bör anknyta till samfundets syfte att främja svensk kultur, särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten.
2) Den sökande ska ha anknytning till Österbotten
3) Forskningen och/eller studierna ska bedrivas i Österbotten


Med beaktande av ovannämnda kriterier understöder vi alla forskningsinriktningar.

 


Hur söka?


Fyll i din ansökan elektroniskt på blanketten rubricerad ”Ansökan om understöd för postgraduala studier”. Notera att du även bör bifoga en forskningsplan på högst fem sidor, din handledares utlåtande samt en finansieringsplan.

 


Rekvirering och redovisning


När du beviljats ett bidrag bör du rekvirera pengarna, samt även senare redovisa ditt projekt. Du rekvirerar pengarna elektroniskt genom att logga in på din sökandeprofil under https://sos.rimbert.fi. Därefter fyller du i formuläret om elektronisk utbetalning och signerar det med dina personliga bankkoder.

 

Även redovisningen sker elektroniskt via Rimbert. Samfundet meddelar skattemyndigheten om utbetalat stipendium. Läs om socialskyddsavgiften på LPA:s hemsida för stipendiater. Dessa bestämmelser gäller dock enbart om man erhåller månatligt understöd längre än 3 månader i följd. Mera information om detta finns på LPA:s hemsida: http://www.lpa.fi

 


Övrigt


Vi har uppgraderat ansökningsssystemet, vilket gör att du kanske ombeds att nollställa ditt lösenord första gånger du loggar in i det uppgraderade systemet.
Vid problem eller frågor kontakta info@samfundet.fi

bottom of page