POSTGRADUALA STUDIER

Till ansökan om understöd för postgraduala studier bör forskningsplan (högst 5 sidor), handledares utlåtande samt finansieringsplan bifogas.
 

Understödet kan sökas antingen som månatligt stipendium 3 månader (1600 €/mån.), 6 månader (1700 €/mån. inkl. LPA avgift) eller som resebidrag till konferens. Resebidrag till vetenskapliga konferenser beviljas enbart om den sökande ämnar delta med presentation i konferensen.

Observera att ansökan görs på blankett rubricerad ”Ansökan om understöd för postgraduala studier”. 

Svensk-Österbottniska Samfundet meddelar skattemyndigheten om utbetalat stipendium. Läs om socialskyddsavgiften på LPA:s hemsida för stipendiater. Dessa bestämmelser gäller dock enbart om man erhåller månatligt understöd längre än 3 månader i följd. Mera information om detta finns på LPA:s hemsida: http://www.lpa.fi

 

Våren 2020 lediganslås postgraduala understöd att ansökas elektroniskt här 1.3- 31.3.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi