POSTGRADUALA STUDIER

Till ansökan om understöd för postgraduala studier bör forskningsplan (högst 5 sidor), handledares utlåtande samt finansieringsplan bifogas.
 

Understödet kan sökas antingen som månatligt stipendium 3 månader (1600 €/mån.), 6 månader (1700 €/mån. inkl. LPA avgift) eller som resebidrag till konferens. Resebidrag till vetenskapliga konferenser beviljas enbart om den sökande ämnar delta med presentation i konferensen.

Observera att ansökan görs på blankett rubricerad ”Ansökan om understöd för postgraduala studier”. 

Svensk-Österbottniska Samfundet meddelar skattemyndigheten om utbetalat stipendium. Läs om socialskyddsavgiften på LPA:s hemsida för stipendiater. Dessa bestämmelser gäller dock enbart om man erhåller månatligt understöd längre än 3 månader i följd. Mera information om detta finns på LPA:s hemsida: http://www.lpa.fi

 

Postgraduala understöd lediganslås våren 2021 (1-31.3).

Observera att vi uppgraderat ansökningssystemet, man ombeds nollställa lösenordet första gången man loggar in till det uppgraderade systemet.

 

Från och med 15.6.2020 sköts rekvireringen av bidrag via det elektroniska systemet på så sätt att man loggar inpå sin sökandeprofil på https://sos.rimbert.fi och fyller i den elektroniska utbetalningen samt signerar den med personliga bankkoder.