Om SÖS

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., vars hemort är Vasa, grundades 1920 för att främja svensk kultur och särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda studier och forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Svensk-Österbottniska Samfundets grundare, konsul Harry Schauman, bildade år 1928 en stiftelse i syfte att stödja Samfundet. Förutom det bidrag Harry Schaumans Stiftelse årligen ställer till Samfundets förfogande delar Samfundet ut medel ur egna eller förvaltade fonder.

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi