top of page

LÄNKAR TILL ANDRA STIPENDIE-SIDOR PÅ NÄTET

Fyrk (Hjälper dig att navigera i stipendiedjungeln)
 

Aurora
 

Harry Schaumans stiftelse
 

Viktor Ollqvists stiftelse (Ger bl.a. stöd för förebyggande hälsovård, sjukvård och rehabilitering)
 

Svenska kulturfonden
 

Svenska studiefonden (Studier och praktik utomlands prioriteras extra.)
 

Svenska folkskolans vänner
 

Svenska litteratursällskapet i Finland
 

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman (Stöd av finlandssvenska synskadade och hörselskadade)
 

Lisi Wahls Stiftelse för Studieunderstöd lediganslår i samarbete med Förbundet Hem och Skola i Finland årligen ett antal stipendier för lägerskolor.

bottom of page