top of page
801fc31c3ddadea9e78ab00b6bf560a5.jpg

Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 81

Harry Schaumans jämnåriga släkting sköt Bobrikoff, hans klasskamrat sköt Soisalon-Soininen. Själv agerade Harry som aktivist med fredliga medel, grundade både Vasa simsällskap, Vasa IFK och Svensk-Österbottniska Samfundet, alla nu verksamma i sitt andra sekel.

Harrys dröm var ett landskap Österbotten, där man kunde leva och verka på svenska och odla vetenskap och kultur. Drömmen tog gestalt i ett kombinerat kultur- och affärspalats centralt i Vasa med skisser av landets ledande arkitekter.

Detta är berättelsen om Harry Schauman och det samfund han grundade och om det myller av människor och händelser som hör ihop med samfundets historia.

Boken kan köpas på nätet via www.boklund.fi eller via finlandssvenska bokhandlar. 

Svensk-Österbottniska samfundets historik: 

 

Drömmen om Österbotten
bottom of page