top of page

LEDIGANSLAGNA STIPENDIER OCH UNDERSTÖD

Nu är det dags att söka vårens omgång av samfundets understöd och stipendier!

Till vårens utdelning kan enskilda personer lämna in ansökan för allmän kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet.

Även forskningsstipendier för postgraduala studier lediganslås.

Studiestipendier för studier vid universitet och yrkeshögskolor kan sökas både nu i vår och senare i höst (inom september). Ansökningar görs elektroniskt direkt via röda knappen ovan. Mer info hittar du under fliken "understöd"

Ansökningstiden utgår 31.3.2021!

bottom of page