top of page

egna vägar och andras

Elva essäer om liv och bildning i det bottniska området
vägar 001.tif

En antologi där läsarna inbjuds att beträda vägar av olika slag. I den första avdelningen bjuds på inblickar i några skribenters egna bildningsvägar. Hur tas egentligen riktningen i våra vägval ut -är det planenligt eller bara slumpen?


I den andra avdelningen ställs andras vägar i centrum: den svenska rotesoldaten i Nykarleby, Amerikaemigranter, resenärer i Arjeplogtrakten under 1800-talet och säljägare på Kvarken på 1940-talet.
Vägarna och ödena är brokiga precis som livet självt.


Medverkar gör bokens redaktörer Lars-Erik Edlund, Christer Laurén och Marianne Nordman, samt Daniel Andersson,
Ulla Laurén, Ulf Lindström, Anita Malmqvist, Henrik Nikula, Åke Sandström, Mariann Skog-Södersved och
Margareta Södergård.

 

Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 79
Bottniska Studier nr 6
ISBN 978-952-69130-7-0

Boken kan köpas eller beställas till finlandssvenska bokhandlar. Boken kan även köpas genom att ta kontakt med SÖS.

bottom of page