årsmöte 22.2.21 kl.18

egna vägar och andras

Samfundets medlemmar kallas till virtuellt årsmöte via Zoom. Medlemmar som önskar delta i mötet bör meddela sitt intresse till info@samfundet.fi för möteshandlingar samt inloggningsuppgifter till mötet. Stadgeenliga ärenden.

 

Styrelsen

En ny publikation i vår serie Bottniska studier har sett sitt ljus. Denna gång med namnet "Egna vägar och andras" -Elva essäer om liv och bildning i det bottniska området. Läs mer här! 

vem vill du ge en runebergstårta?

Varje år, på Runebergsdagen, brukar Svensk-Österbottniska samfundet ställa till med fest där deltagarna bjuds på Runebergstårtor. I år uteblir festen av naturliga skäl, men tårtätandet vill vi inte sätta på paus. Vi bad om förslag på vem vi österbottningar ville glädja med en Runebergstårta till kaffet.


"Vinnarna" är Yle Vega Österbotten, Emeliehemmet i Karleby och Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Motiveringarna kan du läsa på vår FB-sida. 

se en kortfilm om Glöd - Österbottens berättarscentrum

Ett av våra tre jubileumsprojekt

Läs våra publikationer gratis på nätet

Du kan nu läsa våra publikationer i serien "Bottniska studier" gratis på nätet. Du hittar dem under fliken "Publikationer" i menyn uppe på sidan. 

Rådhusgatan 17 a 13
65100 Vasa
mobil:  044-0519751
e-post: info@samfundet.fi