samfundets kulturpris 2022
-nominera din kandidat


 

Svensk-Österbottniska samfundet har under flera år delat ut ett kulturpris till en person som satt Österbotten på kartan, varit en förebild för andra kulturaktörer eller befrämjat kulturlivet i regionen. I år låter vi dig nominera din kandidat. Vem tycker du borde få samfundets kulturpris för år 2022 och erhålla ett bidrag på 5 000 €?
 

Din kandidat behöver ha anknytning till svenska Österbotten. Kandidaten kan vara antingen en privatperson eller en förening, proffs eller trogen amatör, en eldsjäl eller en rättfram kritiker, en förebild eller en doldis ... Den nominerade kan vara verksam inom musik, litteratur, scenkonst, dans, foto, konst eller vad du själv definierar som kultur.
 

Priset delas ut på Runebergsdagen 5.2 och du kan nominera din kandidat genom att senast den 29 december sända e-post till info@samfundet.fi. Uppge vem du vill nominera och varför. Ange även vem du är eller vilken organisation/förening du eventuellt representerar.
 

Bland alla som sänder in sina nomineringar lottar vi ut ett presentkort till Studioticket.

Preses porträtt 5.11..jpg
porträttkväll för medlemmar 5.11

 

minoritetspedagogik i norden

Robert Backs porträtt av samfundets åttonde preses avtäcks i akademisalen fredagen 5.11.21 kl. 18.30
Samtidigt hålls ett konsnärssamtal med Robert Back. 
Efteråt mingel med tilltugg i foajén till tonerna av pianist Johnny Nordström. Öppet för medlemmar. 

Se foton från tillställningen. 

Senaste publikationen i serien Bottniska studier behandlar minoritetspedagogiken i Norden.

Du kan läsa mer om boken här. 

Vill du elektroniskt läsa boken gratis, trycker du här. 

NY PUBLIKATION: EGNA VÄGAR OCH ANDRAS

En ny publikation i vår serie Bottniska studier har sett sitt ljus. Denna gång med namnet "Egna vägar och andras" -Elva essäer om liv och bildning i det bottniska området. Läs mer här! 

se en kortfilm om Glöd - Österbottens berättarscentrum

Ett av våra tre jubileumsprojekt