minoritetspedagogik i norden

Senaste publikationen i serien Bottniska studier behandlar minoritetspedagogiken i Norden.

Du kan läsa mer om boken här. 

Vill du elektroniskt läsa boken gratis, trycker du här. 

NY PUBLIKATION: EGNA VÄGAR OCH ANDRAS

En ny publikation i vår serie Bottniska studier har sett sitt ljus. Denna gång med namnet "Egna vägar och andras" -Elva essäer om liv och bildning i det bottniska området. Läs mer här! 

se en kortfilm om Glöd - Österbottens berättarscentrum

Ett av våra tre jubileumsprojekt