top of page

Svensk-Österbottniska samfundets kulturpris för år 2022 går till  Malakta.

Malakta i Malax grundades år 2007 av Ann-Maj Granstubb och Jukka Rajala. Trots att många olyckskorpar kraxade i början, har de under de 15 år som Malakta varit verksamt skapat en oas för kultur och konst, samtidigt som de erbjuder en trygg plats för dem som inte kan eller vill passa in i normerna.

Genom Malaktas verksamhet har kulturlivet berikats både på lokal och regional nivå. Konstfabriken har dragit till sig internationella konstnärer och allmänheten har fått ta del av kulturyttringar som inte annars skulle ha varit tillgängliga för dem. Granstubb och Rajala, tillsammans med Malaktas styrelse och verksamma konstnärer, är eldsjälar som satt och sätter mycket av sin tid, energi och egen kreativitet i detta projekt. Utan dem skulle inte Malakta ha hittat den form och charm som det idag har och vi vill genom att tilldela dem Svensk-Österbottniska samfundets kulturpris 2022 tacka dem för deras engagemang genom åren. Samtidigt hoppas vi att prissumman på 5 000 € kan hjälpa dem att förverkliga nya projektidéer och anta nya utmaningar.  

Svensk-Österbottniska samfundet har sedan år 2013 delat ut ett kulturpris till personer eller organisationer som satt Österbotten på kartan, varit en förebild för andra kulturaktörer eller befrämjat kulturlivet i regionen. Kulturpristagare genom åren har varit

2013: Hans Hästbacka och Rolf Österblad

2014: Marianne Nordman och Erik Rune Hermans

2015: Gunnar Bäckman

2016: After Eight och Skafferiet Ritz

2017: Christin Julin-Häggman och Matts Andersén

2018: Stina och Ylva Ekblad

2019: Göran Strömfors och Janne Hyöty
2020-21: Paus

MalaktaBanner-1024x576.jpg
bottom of page